Amazonky

06. 02.
2021

Když jsme s žáky dějepisného kroužku pátrali po možné existenci bájných Amazonek (myšleno těch starověkých, jež bojovaly s Řeky, nikoliv moderních sufražetek), napadlo nás podívat se, co o nich praví Ottův slovník naučný. Heslo je poměrně obsáhlé a v mnohém mu dává za pravdu i moderní výzkum.

Amazonky

v mythologii národ bojovných žen, tvořících zvláštní státy ženské a ovládaných vlastními královnami, jejichžto hlavním sídlem bylo město Themiskyra nad řekou Thermódontem v Kappadokii; však také krajina skythská při jezeře Maiótském a v poříčí Tanaida, ano i Libye a jiné kraje vzdálené uváděny co sídla Amazonek.

Boj Amazonek S Řeky

Boj Amazonek S Řeky (váza v Neapolském museu)

Jen občasně obcovaly s mužskými příslušníky sousedních kmenův. Chlapce novorozené prý zabíjely, nebo odesílaly je otcům jejich, kdežto dívky své učily umění válečnému i loveckému; také zbavovaly prý je pravého prsu, aby lépe vlásti mohly lukem a oštěpem (dle pověsti zakládající se patrně jen na mylném etymolog. výkladě jména Amazonek).

Horlivě se zabývajíce řemeslem válečným i lovem, byly obzvláštními ctitelkami Area a Artemidy. Z pravidla bojovaly koňmo, řídčeji pěšky nebo na vozech i činívaly časté nájezdy do krajů sousedních (o čemž již v Homérově Iliadě několikráte zmínka se děje), ano i do zemí vzdálenějších; ba odvážily se i na půdu Hellady. Při válečných těchto výpravách založena prý jimi četná města pobřežní, jako Smyrna, dle některých i Efesos.

Postupem doby jará obraznost ducha řeckého, utkavši okolo základní té ideje bojovného nadšení ženského celé pásmo, utvořila z Amazonek obecně uznané pravzory bojovnosti ženské, jež takové došly obliby v bajesloví, že právě nejznamenitější bohatýři řečtí v řadě nejslavnějších činů svých vykazují také zápas s Amazonkami.

Celé heslo s důkladnějším popisem a ilustracemi je k dispozici zde: heslo Amazonky

Více informací
 • publikováno: Ottův slovník naučný
 • datum vydání: 1889, 2. Alqueire - Ažušak

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

motto stránek

Kdo se nezabývá minulostí,
je odsouzen si ji zopakovat.

Kdo se minulostí zabývá,
je odsouzen bezmocně přihlížet,
jak ji jiní opakují.

podle období

…za tatíčka

slovníček
 • Amazonky v mythologii národ bojovných žen, známých lovem a bojem, za něž vykonávaly domácí práce mužové.
 • >> celý slovník pojmů
  oblíbené tento týden
  Oblíbené kategorie:
  Oblíbené štítky:
  Smyslem stránek je především pobavit, mohou však i poučit | © 2023 Z minula | tvorba admiva