Amazonky

06. 02.
2021

Když jsme s žáky dějepisného kroužku pátrali po možné existenci bájných Amazonek (myšleno těch starověkých, jež bojovaly s Řeky, nikoliv moderních sufražetek), napadlo nás podívat se, co o nich praví Ottův slovník naučný. Heslo je poměrně obsáhlé a v mnohém mu dává za pravdu i moderní výzkum.

Amazonky

v mythologii národ bojovných žen, tvořících zvláštní státy ženské a ovládaných vlastními královnami, jejichžto hlavním sídlem bylo město Themiskyra nad řekou Thermódontem v Kappadokii; však také krajina skythská při jezeře Maiótském a v poříčí Tanaida, ano i Libye a jiné kraje vzdálené uváděny co sídla Amazonek.

Boj Amazonek S Řeky

Boj Amazonek S Řeky (váza v Neapolském museu)

Jen občasně obcovaly s mužskými příslušníky sousedních kmenův. Chlapce novorozené prý zabíjely, nebo odesílaly je otcům jejich, kdežto dívky své učily umění válečnému i loveckému; také zbavovaly prý je pravého prsu, aby lépe vlásti mohly lukem a oštěpem (dle pověsti zakládající se patrně jen na mylném etymolog. výkladě jména Amazonek).

Horlivě se zabývajíce řemeslem válečným i lovem, byly obzvláštními ctitelkami Area a Artemidy. Z pravidla bojovaly koňmo, řídčeji pěšky nebo na vozech i činívaly časté nájezdy do krajů sousedních (o čemž již v Homérově Iliadě několikráte zmínka se děje), ano i do zemí vzdálenějších; ba odvážily se i na půdu Hellady. Při válečných těchto výpravách založena prý jimi četná města pobřežní, jako Smyrna, dle některých i Efesos.

Postupem doby jará obraznost ducha řeckého, utkavši okolo základní té ideje bojovného nadšení ženského celé pásmo, utvořila z Amazonek obecně uznané pravzory bojovnosti ženské, jež takové došly obliby v bajesloví, že právě nejznamenitější bohatýři řečtí v řadě nejslavnějších činů svých vykazují také zápas s Amazonkami.

Celé heslo s důkladnějším popisem a ilustracemi je k dispozici zde: heslo Amazonky

Více informací
 • publikováno: Ottův slovník naučný
 • datum vydání: 1889, 2. Alqueire - Ažušak
slovníček pojmů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

motto stránek

Kdo se nezabývá minulostí,
je odsouzen si ji zopakovat.

Kdo se minulostí zabývá,
je odsouzen bezmocně přihlížet,
jak ji jiní opakují.

podle období

…za tatíčka

slovníček
 • Pomáda masť na vlasy, připravovaná z mastnot, obzvláště z vepřového sádla a rozehřátého morku hovězího, k čemuž se přidá něco vosku a vonných silic. Dříve z přezrálých jablek vařených v sádle, odtud název (z lat. pomum, jablko). Přípravou se zabývají voňavkaři. (OSN)
 • >> celý slovník pojmů
  oblíbené tento týden
  Oblíbené kategorie:
  Oblíbené štítky:
  Smyslem stránek je především pobavit, mohou však i poučit | © 2021 Z minula | tvorba admiva